Věřitel

Osoba, banka, instituce, ale i obyčejný člověk může být věřitelem. Jde o typický případ toho, kdo vám půjčuje peníze. Bez věřitele byste si tak nikdy nemohli žádné peníze vypůjčit, protože jde právě o osobu, která vám dané peníze poskytne. Příhodný název věřitel také vzniknul velice zajímavým způsobem a to tak, že tento člověk skutečně věřil, že mu dlužník, který si od něj určitou částku půjčuje, že mu ji zase vrátí.
Jde o závazný právní svazek, který k sobě věřitel a dlužník má.
v dnešní době však věřitelem nemusí být jenom banka nebo stát či jiná velká instituce. Může jít o matku, která vymáhá výživné či o seniora, který půjčil své naspořené peníze nějaké osobě, třeba známému.

Každý se jím může stát a někdy dokonce i nechtě. Jenomže většinou bychom si své dluhy měli uvědomovat, proto jsme dlužníky, protože o nich víme.

Dlužník

Dlužník je osoba, která má nějaký dluh. Většinou jde o dluh vůči věřiteli, tedy osobě, která mu dané peníze vypůjčila.
Dlužníkem však nemusí být jenom fyzická osoba, ale také právnická, tedy může jít jak o firmy, tak různé společnosti.
Časté označení pro dlužníka je také povinný. Je to ta osoba nebo právě právnická osoba, která má nějaký závazek vůči někomu jinému a musí jej splatit.
Je to jin a jang s věřitelem. Dlužník stojí na jedné straně, tedy v oblasti že on dluží věřiteli a věřitel zase na druhou stranu půjčil své peníze právě dlužníkovi.
Pokud dlužník neřeší svůj závazek včas, může dojít až k exekuci.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.

Věřitel