Úroková sazba

Zde máme jisté časové období, které bereme v potaz. Za toto období bereme v úvahu procentuální navýšení vypůjčené částky peněz a to právě znamená úrokovou sazbu. Tato sazba nám určuje procento, o které se zvýší zapůjčená částka. Tedy jde o předem domluvenou a stanovenou veličinu, která navyšuje půjčení peněz.
Dlužník tak musí svému věřiteli zaplatit více, než si vypůjčil. Dlužník je samozřejmě člověk, který si půjčuje od někoho peníze a ten někdo se právě nazývá věřitel. Věřitel tak má nějaké peníze navíc, kterými disponuje a které nepotřebuje, proto je může někomu vypůjčit. Může jít jak o obyčejnou osobu, tak samozřejmě také o banku či kohokoliv dalšího. Získá zpátky samozřejmě více, než dává, protože je zpoplatněno právě úrokovou sazbou tedy jistým procentem tento fakt vypůjčení.
Toto procento bývá ve většině případů fixní tedy stále, ale může se naskytnout i v proměnlivém provedení.
Fixní je logicky dána po celou dobu a je to stejný faktor, který se nezmění. Oproti tomu proměnlivá sazba se může měnit. Věřitel, který nabízí své peníze tak může tuto veličinu měnit. Může ji snižovat nebo zvyšovat po dobu půjčky či úvěru.
Existují také typy úrokových sazeb:
1. Nominální úroková sazba
- tato sazby jsou uváděná ve smlouvách o úvěrech u sazebních bank
2. Reálná úroková sazba
- tyto sazby ukazují, jak se mění kupní síla peněz. Počítají se tímto způsobem: od nominálních úrokových sazeb se odečte míra inflace. Mohou být dokonce záporné a to v případě, že nominální sazby budou nízké a míra inflace vysoká. V praxi to představuje stoupající hodnotu peněz, která díky úročení roste. Jenomže zde je právě zase v akci inflace, díky které nerostou stejně tyto hodnoty natolik, aby přebily její míru růstu. Nakonec kupní síla, stejně ztrácí svou sílu.
- výhodné pro dlužníky, kterým klesá hodnota dluhu, ale nevýhodné pro věřitele, kterým klesá reálná hodnota peněz.
3. Diskontní úroková sazba
- tato je klíčová pro centrální banku. Touto sazbou se úročí vklady, které banka uloží přes noc.
4. Lombardní úroková sazba
- vyhlašuje centrální banka. Úroková sazba, která se účtuje komerčním bankám.
5. Mezinárodní úroková sazba
- sazba, kterou si půjčují banky mezi sebou.
6. Úroková sazba úvěru
- zde rozlišujeme dva typy a ty jsou fixní a variabilní
- fixní je pevně dána, variabilní se může měnit a může být proměnlivá

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.

Úroková sazba