RPSN – obecně

Roční procentní sazba nákladů značí výhodnost úvěru. V tomto směru se posuzují výše RPSN, které vám odhalí jak je daný úvěr výhodný. Je k tomu samozřejmě potřeba výpočtů, takže musíte zadávat různé částky, abyste zjistili výsledek, což je většinou vypočítáváno přes počítač, protože vzorce jsou poměrně složité. Jde vlastně o procentuální podíl z dlužné částky. Tato částka se samozřejmě musí splatit za určitou dobu, která je dána. Samozřejmě k ní jsou připočítány ostatní náklady, vzniklé s touto souvislostí. Všechno se to dohromady zadá do jednoho příkladu a vyjde výsledek.
Klient tak zjistí, jestli je daný úvěr pro něj výhodný nebo nevýhodný a může tyto procentuální sazby posuzovat. Samozřejmě, že čím je nižní tento výsledek, tak tím je úvěr lacinější.
Posuzování této procentuální sazby nákladů se samozřejmě, už podle názvu, týká ročního období, tedy jednoho roku. Většinou jde o souvislost s úvěrem či půjčkou. Připočítány jsou však ještě i ostatní veškeré náklady, které vznikají s tímto úvěrem nebo půjčkou. Tedy všechny náklady, které by se tohoto mohly týkat.
V tomto je zřejmě rozdíl, protože klasický úrok v sobě nenese žádné ostatní náklady, ale RPSN právě naopak ano. Zahrnuje se zde i všechno ostatní. Poplatky za vyřízení, správní řízení, ceny smluv a další.
Je však těžké posuzovat to pouze z tohoto hlediska, proto se také na půjčkách, které se RPSN týkají, zaměřujeme i na jiné platby. Jakými jsou:
Poplatky za uzavření smlouvy (ty vznikají samozřejmě, pokud smlouvu uzavíráte a může se jedna o jakékoliv další administrativní poplatky). Poplatky za správu úvěru, vedení účtu, převody peněžních prostředků. Ale jsou v tom i další náklady, jakým je i první navýšená splátka nebo pojištění schopnosti splácet či další.
RPSN se často plete s úrokem, avšak nyní jsme si snad už vysvětlili, proč jsou tyto dvě položky rozdílné a hlavně v čem.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.

RPSN – obecně