Metody stanovení ceny

Těchto metod je jistě více a nikdy vlastně nevíme, která je ta správná, která v našem podniku bude fungovat. Proto existuje také několik publikací o tom, jak stanovit cenu. Nejvhodnější je tak pro každého nějaká jiná metoda, ale na trhu se zkrátka musí osvědčit. Proto můžete tento způsob vytvářet různými hodnotami. Tyto metody jsou však hodně často spojované s kalkulacemi nákladů. Ovšem existují také základní metody, které se běžně v praxi vyskytují, a my si teď o nich povíme.
Nákladová metoda
- tato je metodou, kdy nebereme nikoho v úvahu, ani zákazníka ani konkurenci. Provádí se kalkulace ceny. Vycházíme z nákladů na výrobek. Tyto náklady zvýšíme o určitou přirážku, která může a nemusí být pro všechny produkty stejná a tím určíme cenu. Tato metoda tak nebere v úvahu fixní a variabilní náklady.
Poptávkové oceňování
- tato metoda se obrací přímo k zákazníkovi. Zjišťuje od něj veškeré výhody, jak je celkový výrobek vnímán a kolik je ochoten zaplatit. Odhadujeme poptávku a její pružnost. Hledáme cenu, která nám přinese nejvyšší zisk.
Tvorba ceny na základě zákazníkem akceptované hodnoty – v tomto případě čekáme, jak zákazník bude hodnotit náš produkt. Zjišťování také můžeme provádět: pomocí průzkumu – kde také klademe otázku, kolik by byl zákazník ochoten zaplatit. Můžeme také dotazováním zjišťovat, jak zákazníci hodnotí vlastnosti našeho produktu a jak jej posuzují oproti konkurenčním. Zákazníci tak přidělují body.
Tvorba ceny s ohledem na pružnost poptávky – v tomto případě na základě průzkumu prodeje odhadujeme, jaká velikost prodeje je reálná při určité ceně. Poté podle znalostí nákladů určujeme nejlepší cenu, která nám přinese nejvyšší zisk.
Soutěživé oceňování
Takzvaná konkurenčně orientovaná cena vychází právě z cen konkurentů. Vypočítá se průměr konkurenční ceny a podle něj stanovíme naši cenu. Jestliže náklady jsou nízké a naším cílem by bylo ovládnutí podílu na trhu, pak můžeme použít cenu nižší než je průměr. Cena vyšší se naopak dává pro produkty, které se výrazně liší. Podnik by se však v této době měl těšit velké oblibě a dobré pověsti. Často se také v těchto případech jedná o zavedené značky. Vždy je však potřeba, abychom si výpočty ověřovali kalkulací. Ať je stanovíme jakoukoliv metodou. Pokud bychom měli mít ztrátu, tak bychom takovéto ceny nemohli použít.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.

Metody stanovení ceny