Investování s vyšším rizikem

Tyto typy mohou využívat lidé na pravidelné investování ale také na spoření či jako investici jednorázovou.
Podílové fondy: pokud se rozhodnete pro tento typ, tak je za nás investují vždy odborníci. Shromáždí se tak větší částky. Zde lze kupovat i cenné papíry renomovaných firem z celého světa. Výnos je dán tím, že díky úspěšnému financování roste kurs podílového listu, který pak můžeme fondu odprodat zpět. Výnos i jeho riziko je dáno podle druhu fondu. Pokud volíte ty s vyšším rizikem, je třeba zvolit delší čas, aby se zde vyrovnaly případné ztráty s výnosy.
Investice do dluhopisů, hypotečních zástavních listů: výnosy mohou přinést vyšší výnos, než je u peněžních podílových fondů a máme zaručeny pravidelné úroky. Vyšší výnos je tam, kde je delší doba splatnosti u dluhopisů. Vydávají je emitenti s nižší důvěryhodností. Riziko pramení z pohybu úrokových sazeb. Dluhopisy jsou však poměrně bezpečné. Likvidita znamená, že dluhopisy kdykoliv můžete prodat na kapitálovém trhu. Ovšem závisí na poptávce daného dluhopisu.
Investice do akcií: výnos může být velmi vysoký. Některé akcie přinášejí i dividendy. Některé společnosti se velice rády vyvíjejí a tak veškerý zisk reinvestují zpátky do společnosti. Riziko může být velmi vysoké. Těžko se odhaduje, které akci porostou. Často se tak nakoupí různé akcie a drží se po určitou dobu. Investování do akcií je zkrátka na delší období. Likvidita je dána tím, že můžete kdykoliv akcie prodat na kapitálovém trhu.
Investice do majetku: obvykle můžeme investovat do nemovitostí, uměleckých děl, starožitností, drahých kovů, diamantů, cizí měny (zde budeme plně očekávat, že poroste kurz). Výnos může být velmi vysoký. Riziko je ale také poměrně vysoké, protože tyto věci často vyžadují speciální znalosti. Likvidita je však nízká, protože věc je potřeba prodat, což je silně ovlivněno poptávkou po ní.
Investice do podnikání: do jisté míry by se dalo říct, že zde patří i pronájem bytu domu či jiné nemovitosti. Pokud sami nebudete chtít podnikat, tak máte možnost se něčeho podobného účastnit formou: tichého společníka, komanditisty, akcionáře. Výnosy mohou být vysoké. Riziko je také vysoké, protože můžete ztratit všechny peníze, které zde vložíte. Likvidita velmi nízká, prostředky totiž bývají vázány v předmětu podnikání.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.

Investování s vyšším rizikem