Druhy pojištění

Pojištění je jedna z věcí, kterou můžeme mít sjednanou, ale také samozřejmě nemusíme. Je to výhoda v tom, že pokud máte věci pojištěné a sjednávat se mohou na různé způsoby, od pojištění osob tak i pojištění proti různým škodám na majetku a tak dále, tak jste jištění v případě, když se cokoliv stane. Nepříznivé situace totiž nemůžeme ovlivnit, ani jim předejít, takže pokud se něco může stát, tak proti tomu můžeme bojovat právě formou pojištění. Tyto nepříznivé situace nakonec ani nastat nemusejí, ale nikdy nemůžete předvídat, jestli se něco stane či nikoliv. Podle toho také rozlišujeme různé druhy pojištění.
Zákonné – toto pojištění vzniká ze zákona a je tedy zákonem uzavřené. Zde se také povinně musí pojistné platit. Žádná pojistná smlouva se nesjednává a pro všechny existují jednotné podmínky, například tomu může být u pojištění odpovědnosti organizace za škodu způsobenou pracovním úrazem, nebo je to také zdravotní pojištění.
Smluvní – zde už záleží na každém jednotlivci zvlášť, jestli si jej sjedná. Může jej sjednávat jak obyčejný občan, tak podnik. Do této kategorie spadá pojištění proti odcizení, úrazu, živelním pohromám.
Povinně smluvní – toto pojištění se týká oblastí, kde hrozí větší riziko, že ohrozíme ostatní. Pro příklad si můžeme uvést pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, tedy takzvané povinné ručení. Povinně smluvní se tak uzavírají v jakékoliv pojišťovně, kterou si vyberete, a vždy je sjednána pojistná smlouva.
Druhů pojištění je ovšem velké množství. Pořád také vznikají nějaké nové. Abychom se v nich lépe zorientovali, existují další druhy. Takže se pojištění rozděluje:
Komerční – tyto produkty provozují pojišťovny za účelem svého zisku
Nekomerční – tyto chrání občany a organizuje je stát. Toto pojištění je také i sociální a zdravotní, pojištění odpovědnosti organizace za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocemi z povolání a penzijní připojištění.

Informace se týkají jen úvěrů, které nejsou spotřebitelské úvěry ve smyslu zákona 257/2016, sb. o spotřebitelském úvěru.

Druhy pojištění